Kokemusta ja oikeita arvoja seurakunnan päätöksentekoon

ÄÄNESTÄ  JA VAIKUTA

Miksi äänestäisit juuri minua ?


Haluan toimia Raision seurakunnan  ja raisiolaisten hyväksi tuomalla arvomaailmani, osaamiseni ja yritysten kehittämisprojekteissa saamani kokemukset Raision seurakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Haluan olla mukana päättämässä: • kirkollisverosta • seurakunnan taloudesta • seurakunnan toiminnan suuntalinjoista • avustuksista

Pitkä kokemus Turun Aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina yritysten henkilöstön kehittämisessä sekä elinkeinoelämän lukuisissa projekteissa ja hankkeissa ovat luoneet vahvan tietopohjan sekä runsaasti kokemusta ja näkemyksiä.

Toisaalta toimimalla kaupunginvaltuutettuna, lukuisissa eri yhdistyksissä sekä hyväntekeväisyys toiminnassa katson saaneni runsaasti kokemuksia ja sitä kautta vahvan pohjan olla mukana myös kirkon hallinnollisissa tehtävissä.Taustaa ehdokkudelleni

Lapsuudessani olen saanut kristillisen arvomaailman ja uskon pelastukseen sekä syntien anteeksiantoon ja se on aina ollut kantavana voimana elämässäni.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta. Kaikessa toiminnassani niin työelämässä, politiikassa kuin harrastuksissani olen pyrkinyt toimimaan arvojeni mukaisesti.

Harrastuksistani siitä ovat osoituksena  mm. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton puheenjohtajuus, Operaatio Ruokakassin hallitustyöskentely, Lions-toiminta sekä Ekumeenisen taidekappelin hallituksen jäsenyys. 


Kokemus ja osaaminen kulkevat käsikädessä


Aiemmin olin työni puitteissa lukuisissa niin opetus- ja kulttuuriministeriön kuin työ- ja elinkeinoministeriön työryhmissä, työnantajayhdistyksen hallituksessa, EK:n yrittäjävaltuuskunnassa, AMKE ry:n hallituksessa ja monissa muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, joten valtuustotyöskentely on hyvää jatkoa aiemmille kokemuksille.

Toisaalta pitkä kokemus Turun Aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina yritysten henkilöstön kehittämisessä sekä elinkeinoelämän lukuisissa projekteissa ja hankkeissa ovat luoneet vahvan tietopohjan sekä runsaasti kokemusta ja näkemyksiä. Haluan omalta osaltani tuoda vuosien saatossa kertyneen monipuolisen osaamiseni seurakunnan toiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Helikopterinäkökyky

Joskus on syytä astua helikopterin ohjaimiin ja katsoa maailmaa korkeammalta.

Uskon, että vuosien kokemus johtotehtävissä on antanut minulle kykyä nähdä kokonaisuuksia helikopteriperspektiivistä.
 

Johtajuus ja päätöksenteko

Analyyttinen päättelykyky ja vuosien kokemus johtotehtävissä ovat merkittäviä tekijöitä niin yrityselämässä kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Osallistu  päätöksentekoon   yhdessä kanssani