Vaaliteemani

Yrittäjyys ja sen tukeminen

Elinvoimaisen kunnan perusedellytys on yrittäjäystävällinen elinkeinopolitiikka. Ollakseen vetovoimainen kunnan pitää pystyä tarjoamaan yrityksille menestymisen edellytykset. Merkittävänä tekijänä on oikea tonttipolitiikka muiden yrittäjyyttä tukevien toimenpiteiden kanssa. Kunta tarvitsee menestyviä yrityksiä pystyäkseen tarjoamaan laadukkaita palveluja.

Koulutus ja lapsiperheet

Isänä ja isoisänä kannan huolta lapsiperheiden tulevaisuudesta. Raision on panostettava niin päiväkotipaikkojen riittävyyteen, varhaiskasvatukseen kuin ylipäätään lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksiin sekä liikuntaan ja muuhun vapaa-ajan toimintaan. Tässä merkittävänä tekijänä on Raisiossa olevien koulujen ja oppilaitosten toimintaedellytyksien ja kehittämismahdollisuuksien varmistaminen.

Työikäisen väestön palvelut

Kunnan tulee pystyä tarjoamaan elinvoimaiset ja viihtyisät asuinympäristöt suosimalla kaikkia asumismuotoja tasaisesti. Palvelujen tulee olla tarjolla silloin, kun sen tarve on käsillä. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisessa. Palveluvalikoiman on kokonaisuutena oltava kuntalaisten arkea ja hyvinvointia edistävä kokonaisuus.

Seniori-ikäiset

Seniori-ikäisten tarpeita, niin arjen apua, viihtyvyyttä ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia kuin tarvittavia hoivapalveluja on kehitettävä. Pelkona on, että hektinen yhteiskunta ei tarpeeksi huomioi ikääntyvää jo ansaitulle eläkkeelle siirtynyttä sukupolvea - niin ei saa tapahtua.